Heldens Psychologie

Werkwijze

Heldens Psychologie Asten Werkwijze
Hoe kunt u bij mij terecht?

Aanmelden

Via de knop Aanmelden kunt u zich aanmelden bij mijn praktijk. Zodra ik uw gegevens heb ontvangen, neem ik contact met u op om de mogelijkheden voor een start binnen mijn praktijk door te spreken. Soms is er sprake van een wachttijd, de actuele wachttijd vindt u onderaan deze pagina.

Om de kosten voor behandeling (deels) vergoed te krijgen heeft u een verwijzing (meestal van de huisarts) nodig en dient er sprake te zijn van verzekerde zorg. Bij Kosten en Vergoeding leest u meer hier over.

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan ik u niet goed genoeg helpen. Ik verwijs u dan door naar een andere praktijk of instelling.

  • ADD, ADHD
  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Intake

Na het maken van een afspraak start de intakefase. De intake duurt meestal twee sessies. In deze sessies worden uw klachten en problemen besproken. Ook zal ik u vragen naar verschillende levensgebieden en levensloop om zodoende een goed beeld te krijgen van de oorzaak en samenhang van uw klachten en problemen.

Voor de intake stuur ik u via de mail een vragenlijst. Deze lijst bestaat uit 45 vragen. Met deze vragenlijst worden behandelresultaten gemeten, daarom wordt deze soms ook tijdens de behandeling en altijd aan het eind van de behandeling afgenomen. De vragenlijst meet niet alleen een aantal psychische klachten, maar ook hoe u in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. Is dit het geval, dan heeft u recht op kortdurende psychologische hulp. Na de intake zal ik met u bespreken of behandeling van uw klachten of problemen past binnen de Basis GGZ. Mocht behandeling van uw klachten of problemen ergens anders thuis horen, dan zal ik dat ook met u bespreken.

Mochten we besluiten om een psychologische behandeling te starten, dan wordt er samen met u een behandelplan gemaakt. In dit behandelplan staat omschreven wat de visie is op de problematiek en hoe de problematiek wordt aangepakt, dus welke behandelmethodes er ingezet gaan worden.

Hoe ga ik te werk?

Behandeling

Tijdens de behandeling zal ik met u werken aan het verminderen van uw klachten en/of problemen en het versterken van uw draagkracht.

Er zijn meerdere behandelmethodes die hun meerwaarde hebben bewezen en die bij de meeste psychologische behandelingen in Nederland worden ingezet. Ik werk vooral met Cognitieve Gedragstherapie, EDMR en kortdurende schematherapie, eventueel aangevuld met Ehealth. Bij het opstellen van een behandelplan bespreek ik de voor- en nadelen van de verschillende behandelmethodes met u. U heeft inspraak in de behandeling, die geregeld samen met u wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld. Ik werk volgens de landelijk afgesproken zorgstandaarden, zie: GGZ Standaarden. Informatie voor cliënten en hun omgeving is toegankelijk te verkrijgen via: Informatie hulp psychische klachten.

Heldens Psychologie Asten Werkwijze

Wachttijd

Helaas ontkom ik niet altijd aan het ontstaan van een wachttijd waardoor u mogelijk niet direct bij mij terecht kunt.

Op dit moment is er een wachttijd van 6 tot 8 weken voordat ik een intakegesprek met u kan plannen. De behandeling start altijd direct nadat de intake is afgerond. Op de website van PsyZorg ZO-Brabant kunt u ook de wachttijden van andere praktijken in de regio zien: psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst

Mocht u de wachttijd te lang vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met mij, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. En vervolgens dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wilt u zich aanmelden?

Onder de knop aanmelden vind u het aanmeldformulier. Als u dit invult, plaatst u zich direct op de wachtlijst en wordt u op korte termijn door mij benaderd.