Heldens Psychologie

Tarieven

Heldens Psychologie Asten Tarieven
Wat een consult kost

Kosten

Per 1-1-2022 worden consulten maandelijks in rekening gebracht. De tarieven zijn gebaseerd op de directe tijd per consult, ofwel de tijd dat ik direct contact met u heb gehad (op de praktijk, via bellen/beeldbellen, via de mail of via de chat).

Ik plan consulten van 45 minuten. Mocht er meer dan 15 minuten afgeweken worden van de geplande 45 minuten dan zal de declaratie van dat consult aangepast worden aan de daadwerkelijk bestede tijd.

De intake bestaat doorgaans uit de eerste twee consulten. Deze zullen in rekening worden gebracht als diagnostiekconsulten. Tenzij anders met u besproken, wordt vanaf het derde consult het tarief voor behandeling in rekening gebracht.

Heldens Psychologie hanteert de 100% NZA tarieven, klik hier voor de tarievenlijst.

Vergoeding

Heldens Psychologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
Wanneer u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist heeft en er sprake is van verzekerde zorg, worden de kosten (deels) vergoed. Dit is afhankelijk van de basisverzekering die u heeft afgesloten. Wanneer u een volledige restitutiepolis heeft, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij uw zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. U betaalt altijd eerst uw verplichte eigen risico als dit nog open staat, vervolgens gaat de verzekeraar over tot vergoeden.

Mocht er geen sprake zijn van verzekerde zorg maar wenst u wel in behandeling te komen, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Eventueel wordt er vergoeding geboden vanuit een aanvullende verzekering.

Consulten worden maandelijks aan u gefactureerd. U dient zelf de facturen in bij uw zorgverzekeraar.
Informeer altijd bij uw zorgverzekering in hoeverre kosten door een niet gecontracteerde gezondheidszorgpsycholoog worden vergoed, alvorens u zich aanmeldt.

Bij vragen over bovenstaande kunt u contact met me opnemen via info@heldenspsychologie.nl.
De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald.

Betalingsvoorwaarden

Als u de afspraak niet na kunt komen

Afspraak annuleren?

Regels bij het afzeggen van de afspraak

Annuleert u minimaal 24 uur voor de afspraak, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Annuleert u minder dan 24 uur voor de afspraak, dan wordt er
€ 50,00 voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Bij een niet nagekomen afspraak zonder bericht van verhindering wordt u een tarief van € 100,00 in rekening gebracht, niet bij de zorgverzekeraar.

Heldens Psychologie

Klachtenregeling

Heeft u klachten over mij, de bejegening en/of over de zorg die u bij mij heeft ontvangen? Dan hoop ik dat u dat eerst met mij wilt bespreken zodat ik ervan kan leren en u alsnog goed geholpen kunt worden.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de LVVP waarbij ik aangesloten ben. Informatie over wat te doen bij klachten vindt u hier: Klachtenregeling volwassenen – LVVP

Een prettige en doeltreffende behandeling valt of staat met het contact met uw behandelaar.

Ik vind het dan ook heel belangrijk na een eerste gesprek en ook daarna bewust stil te staan bij de vraag hoe u het contact ervaart.