Heldens Psychologie

Werkwijze

Werkwijze

Zodra je besloten hebt om in mijn praktijk geholpen te willen worden, zijn de volgende stappen van belang:

  1. Aanmelding
    Ik wil je vragen om een aanmeldformulier in te vullen. Mocht je je aanmelden voor een behandeling dan is een verwijzing van je huisarts of een andere medisch specialist nodig. Dit moet een verwijzing zijn voor de Basis GGZ. Deze verwijzing kan de huisarts of medisch specialist via Zorgdomein naar mijn praktijk sturen. Zodra ik je gegevens heb ontvangen, neem ik contact met je om de mogelijkheden voor een start binnen mijn praktijk door te spreken. Soms is er sprake van een wachttijd.
  2. Intake
    Mocht je je aanmelden voor een behandeling dan start na het maken van een afspraak de intakefase. De intake duurt meestal twee sessies. In deze sessies worden je klachten en problemen besproken. Ook zal ik je vragen naar verschillende levensgebieden en levensloop om zodoende een goed beeld te krijgen van de oorzaak en samenhang van je klachten en problemen. Vóór de intake stuur ik je via de mail een vragenlijst. Deze lijst bestaat uit 45 vragen. Met deze vragenlijst worden behandelresultaten gemeten, daarom wordt deze soms ook tijdens de behandeling en altijd aan het eind van de behandeling afgenomen. De vragenlijst meet niet alleen een aantal psychische klachten, maar ook hoe je in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert.
  3. Behandeling
    Mochten we besluiten om een psychologische behandeling te starten, dan stel ik een behandelplan op. In dit behandelplan staat omschreven wat de visie is op je klachten en/of problemen en hoe deze worden aangepakt, dus welke behandelmethodes er ingezet gaan worden. Tijdens de behandeling zal ik met je werken aan het verminderen van klachten en/of problemen en het versterken van je draagkracht. Er zijn meerdere behandelmethodes die hun meerwaarde hebben bewezen en die bij de meeste psychologische behandelingen in Nederland worden ingezet. Ik werk vooral met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en kortdurende schematherapie, eventueel aangevuld met eHealth. Bij het opstellen van een behandelplan bespreek ik de voor- en nadelen van de verschillende behandelmethodes met je. Je hebt inspraak in de behandeling, die geregeld samen met je wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld.


Intelligentieonderzoek
Mocht je je aanmelden voor een intelligentieonderzoek, dan plannen we een dagdeel in. Er wordt gestart met een voorbereidend gesprek, aansluitend zal een begin worden gemaakt met afname van het eerste deel van de intelligentietest. Het intelligentieonderzoek wordt altijd verdeeld wordt over twee momenten, dus na een eerste afspraak volgt altijd een vervolgafspraak voor afname van het tweede deel van de test. Twee weken na afronding van de testafname vindt een gesprek van een uur plaats waarin de uitslag wordt besproken. Aansluitend maak ik een verslag van het onderzoek.