Heldens Psychologie

De Praktijk

Wie ben ik?

Heiderieke Heldens

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Heiderieke Heldens en werk al 18 jaar met veel plezier als gezondheidszorgpsycholoog. Tot 2022 werkte ik bij een praktijk voor basis GGZ en specialistische GGZ. Hier heb ik veel verschillende mensen met uiteenlopende klachten en problemen mogen behandelen. Dit heeft me mede gevormd tot de therapeut die ik nu ben.

Vanuit mijn interesse in de drijfveren van mensen heb ik gekozen voor de studie psychologie. Na mijn opleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen volgde ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgspycholoog wet BIG. Sindsdien heb ik me verder gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Daarnaast ben ik altijd bezig geweest me verder te scholen en ontwikkelen vanuit de passie voor mijn vak. Ik vind het elke keer weer een eer om met iemand mee te mogen kijken naar wat hem of haar bezighoudt en om samen te onderzoeken hoe het leven iemand heeft gevormd tot de persoon die hij of zij is geworden. 

Naast psycholoog ben ik ook partner en moeder van twee zonen en een dochter. In 2014 kwam ik door de ontwikkeling van mijn zoon in aanraking met hoogbegaafdheid. Sindsdien heb ik me verder verdiept in dit onderwerp en ontdekte ik mijn affiniteit ermee, onder andere in mijn werkzaamheden als therapeut. Aangezien er nog te weinig kennis van hoogbegaafdheid bestaat binnen de psychologie, ontstond het idee een praktijk op te richten waarin ook deze doelgroep terecht kan.

Heldens Psychologie Asten De Praktijk
Heldens Psychologie Asten De Praktijk
Wat doe ik?

Basis GGZ

Binnen de Basis GGZ behandel ik mensen met uiteenlopende klachten en problemen. U kunt daarbij denken aan stress- en spanning, (sociale) angst, paniek, somberheid, dwangmatigheid/perfectionisme. Maar ook aan klachten na ingrijpende of traumatische ervaringen, klachten na verlies of overlijden, onzekerheid/negatief zelfbeeld, lichamelijk onverklaarde klachten en vragen met betrekking tot zingeving. Vaak zijn mensen niet eerder bij een psycholoog geweest voor deze klachten. Behalve het behandelen van de klacht zelf, onderzoek ik ook altijd waar klachten vandaan komen en waardoor ze verergerd zijn. Door ook dit in de behandeling mee te nemen, kan terugval voorkomen worden.

Binnen de Basis GGZ werk in voornamelijk met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en kortdurende schematherapie, eventueel aangevuld met eHealth.

Heldens Psychologie Asten De Praktijk
Wat wil ik bereiken?

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid komt in een psychologiepraktijk vaker voor dan cliënten en psychologen denken.

Doordat er in de opleidingen van GGZ-professionals in de afgelopen decennia weinig tot geen aandacht werd geschonken aan dit onderwerp, is er vaak nog onvoldoende kennis van specifieke gedragskenmerken, persoonlijkheidskenmerken en kwetsbaarheden die kunnen bestaan bij hoogbegaafde volwassenen. Voor mij de reden om me hier in te gaan verdiepen.

Door een hoogbegaafde niet volledig te zien in zijn manier van denken en zijn, iets wat vaak al van jongs af aan het geval is, ontstaan problemen die door het ontbreken van kennis niet of niet tijdig herkend en gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit is de voedingsbodem voor verkeerde diagnoses.

Ik heb inmiddels de ervaring dat tijdige herkenning van de aard van de psychische problematiek in relatie tot de hoogbegaafdheid leidt tot minder misdiagnoses en betere/kortere behandelingen. Als je weet dat je hoogbegaafd bent, kun je je mogelijkheden beter ontplooien. Je talent kan opbloeien wanneer je ruimte weet te geven aan passie en creativiteit en je je omgeving beter aan weet te laten sluiten bij wat je nodig hebt. Als je als hoogbegaafde geholpen wordt jezelf te zijn en je talenten beter leert kennen en leert accepteren, wordt je zelfbewustzijn vergroot. Van hieruit kun je een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Op deze manier ontstaat een situatie waarin je psychische klachten naar de achtergrond zullen verdwijnen en je de aanwezige kenmerken van hoogbegaafdheid optimaal kunt benutten.

 

Voel je welkom!

Wie de drempel naar hulp over durft te gaan, zal ervaren hoe aangenaam en leerzaam het is om een ander mee te laten kijken naar wie je van binnen bent.

Kwaliteit

Ik werk volgens de regels en wetten van mijn beroepsgroep en met wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethoden.

Cliëntgericht

Iedereen is anders en verdient dan ook een behandeling die rekening houdt met unieke en specifieke persoonskenmerken.

Passie

Ik heb passie voor mijn vak. Ik blijf graag leren en doorontwikkelen vanuit die passie en mijn interesse in de menselijke psyche.

Ervaring

Inmiddels 18 jaar werkzaam in de basis GGZ en veel mensen met uiteenlopende klachten en problemen mogen helpen.